– Dette er en gave vi har skikkelig sansen for, sier HKH Kronprins Haakon i starten av skoletimen. 

Han likte ideen så godt at han sa ja til å bli med i i skoletimen selv også. Der opptrer han sammen med Maria Svensson (17) fra Nord-Aurdal, Yorkabed Kidane (15) fra Elverum, Vårin Dagsgard-Marstein (19) fra Lom og Agnes Vestad (16) fra Hamar/Ringsaker - i tillegg til tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt og statsforvalter Knut Storberget.

Her kan du se den digitale skoletimen:

Ungdom i alle hovedrollene

Ideen om å lage skoletimen som nå sendes ut, oppstod i Barn- og ungepanelet og Beredskapsrådet for barn og unge hos Statsforvalteren i Innlandet. I møtene snakka ungdommene om de bør få vite mer om hvordan Norge håndterer krig og kriser, hvor de kan finne sikker informasjon, og hva de kan gjøre for å øke egen trygghet. Samtidig har de viktige innspill å komme med i arbeidet med kriser og beredskap.

Dette var bakgrunnen da de inviterte daværende utenriksminister Anniken Huitfeldt og statsforvalter Knut Storberget til en samtale om disse temaene.

Snakker slik at de unge forstår

Samtalen foregikk i studioet til Den norske TV-skolen på Lillehammer, der studentene produserte det hele som en halvtimes tv-sending.

Elverumsingen Yorkabed er spent når sendingen nå sendes til skolene.
– Å lage skoletimen var en opplevelse jeg kommer til å huske lenge. Jeg lærte masse og det var kjempemorsomt, sier 15-åringen. Han håper nå at andre på hans alder vil synes skoletimen er interessant og viktig. 

At ungdommen får snakke om disse temaene med sine egne ord, synes Vårin er et stort poeng.

– Ellers blir det ofte mye tungt språk som ungdom ikke forstår når politikk skal diskuteres. 

Maria, som er programleder, håper at timen gir kunnskap som kan gjøre ungdom litt tryggere når verden oppleves mer urolig. 

– Og dette angår alle oss unge i dag som driver på sosiale medier, sier hun. 

Hvordan finne sikre kilder?

I skoletimen får elevene gode råd om hvor de skal finne sikre kilder i usikre tider - og om kildekritikk. Dagens krigføring foregår også på nettet. I sosiale medier møter du både gode venner og fremmede stater som vil påvirke. Og sosiale medier, som TikTok, Snapchat, Instagram og Youtube, brukes svært ofte som nyhetskilde av norske ungdommer.

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) gir i skoletimen noen gode råd om hvordan man avslører falske nyheter og informasjon fra aktører som vil skape uro og mistillit blant oss, for å undergrave demokratiet. Det finnes også mange gode nettsider for ungdom. Statsforvalteren i Innlandet har samlet en oversikt over trygge kilder der du kan lære med om blant annet kildekritikk og falske nyheter, på sine nettsider.

– Unge stemmer må høres

– Disse ungdommene er blant våre beste rådgivere og har en viktig stemme som vi som embete vil ha frem i offentligheten, sier statsforvalter Knut Storberget. 

Ungdommene har gitt innspill til en rekke saker, for eksempel pandemi, skole, barnevern, klima, miljø og nå følgene av krigen. Dette er andre gang de unge rådgiverne hos Statsforvalteren lager en aktuell skoletime til jevnaldrende.

Kongelig takk

I starten av skoletimen setter programleder Maria Svenson over til Kronprins Haakon som har en liten videohilsen til elevene. Han innholdet i timen er nyttig i dagens situasjon og takker elevene i Innlandet for at de engasjerer seg i viktige temaer. Skoletimen er en gave som stammer fra da Kronprinsparet fylte 50 år i sommer. Det de ønsket seg, var at statsforvalterne gav noe til barn og unge i eget fylke. 

– Både jeg og Kronprinsessen har skikkelig sansen for en slik gave, sier Kronprinsen i hilsenen til elevene.

TV-studenter med demokrati-oppgave

Den norske TV-skolen sa ja til å produsere skoletimen fordi studentene, som er fremtidas tv-folk, skal lære å lage spennende dialog og debatt. Dette for å sikre demokratiet vårt. 

– Det blir den viktigste jobben studentene ved TV-skolen kommer til å få. Spesielt viktig blir det å nå ungdom som har helt nye medievaner. Unge i dag vil ha en debatt som fører til konstruktiv dialog og gode løsninger, sier førsteamanuensis Andreas A. Dreyer ved TV-skolen på HINN.